مؤلف: Julia Haecker

سرپرست معاونت فرهنگی دکتر اینا هارتویگ در یک ویدیوی کوتاه توضیح می دهد که با KUFTI چه کاری می توانید انجام دهید و چگونه می توانید آن را دریافت کنید.